Ook Panter staat nog steeds voor alle HVK hulpverleners paraat. De wachtdienst blijft bemand zoals voorheen.

Gezien de COVID-19 regels gaan we de opvang, in eerste instantie telefonisch doen. Aarzel niet Panter te contacteren via hun wachtnummer: 015 28 38 78.

Bijkomend heeft Panter, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, een aantal adviezen, tips en enkele kleine oefeningen verzameld. 

 

 

Doel is om jullie kapstokken te geven om deze situatie zo goed mogelijk aan te pakken en tips over hoe we zorg kunnen dragen voor onze mentale gezondheid.

Hulpverleners staan dagelijks paraat om hulp te bieden aan hun medemens. Panter is er voor die momenten dat ook de hulpverlener zorg nodig heeft.

Het kan iedere hulpverlener overkomen dat een interventie moeilijk te verwerken is. Of het nu gaat om een grote ramp of een incident op een klein lokaal sportgebeuren, het is belangrijk dat ook de verzorgers de nodige hulp krijgen om het gebeuren een plaats te kunnen geven. Zo’n onverwerkte gebeurtenis kan heel ernstige en langdurige gevolgen hebben voor zowel de betrokken hulpverleners als hun (directe) omgeving.

Omdat Het Vlaamse Kruis het belang van deze ondersteuning begrijpt, is in 2001 PANTER opgericht. Panter staat voor Preventie, Aanpak en Nazorg voor Traumatische Ervaringen bij Redders en is samengesteld uit een groep toegewijde en bekwame vrijwilligers die ondersteund en opgeleid worden door professionelen uit het werkveld.

Panter bestaat m.a.w. voor de collegiale opvang binnen HVK voor alle leden van HVK die tijdens hun (vrijwilligers)werk een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt hebben.