Je kan Panter inroepen via telefoon of via mail . Bij een telefonisch contact kom je terecht bij de Panter van wacht. Indien je oproep niet onmiddellijk beantwoord wordt, spreek dan zeker je naam en telefoonnummer in op het antwoordapparaat. Zo kan de betrokken Panter van wacht jou zo snel mogelijk opnieuw contacteren.

Panter biedt je, met deze telefonische wachtdienst, een garantie dat er binnen de 24u een afspraak wordt voorgesteld tot een eerste gesprek. Dit is het begin van jouw collegiale ondersteuning tijdens het verwerkingstraject.

De daarop volgende  gesprekken worden voorzien over een periode van maximum een jaar. De opvolging gebeurt volgens het 4-gesprekken-model van het Instituut voor Psychotrauma en volgt volledig de internationale wetenschappelijke richtlijnen voor eerstelijns psychosociale opvang.

Tijdens deze gesprekken beschik je over de mogelijkheid om je  verhaal/gevoelens/emoties in alle discretie te vertellen. De Panter zal vooral een luisterend oor bieden en d.m.v. psycho-educatie duiding geven over de te verwachten klachten/stoornissen/symptomen en op welke wijze je hierop een antwoord kan bieden. Gezien de Panter de deontologische code heeft aanvaard en ondertekend, zijn de gesprekken strikt gebonden aan het beroepsgeheim  en kunnen ze m.a.w. in alle vertrouwen plaats hebben.

Ons doel is een ondersteuning te verzekeren doorheen het verwerkingsproces en indien nodig, tijdig, een doorverwijzen te kunnen aanbieden naar professionele hulpverlening. Dit bieden we d.m.v. de 4 gesprekken aan die op bepaalde tijdstippen worden gepland over een periode van 1 jaar.

De gesprekken verlopen, afhankelijk van je noden, telefonisch of face-to-face op een neutrale locatie. Panter kan je ook opvangen in het panterlokaal waarover we beschikken op het AS te Mechelen. Indien je niet in de mogelijkheid verkeert om je te verplaatsen (o.a. tijdens je hospitalisatie, enz) komt graag naar je toe.