Naast de psychosociale opvang voor HVK-leden en indien nodig de omkadering van hun naaste familieleden, biedt Panter op verschillende wijze informatie m.b.t. zijn werking en de nood aan collegiale opvang.

De afdelingsverantwoordelijken kunnen kiezen uit verschillende modules:

  • Informatiesessie: deze bestaat uit het toelichten van de werking van PANTER en de te nemen acties bij een ingrijpende gebeurtenis.
  • Sensibiliseringssessie: het aanleren om signalen te detecteren van mogelijke verwerkingsmoeilijkheden zodat ze beter kunnen inschatten wanneer er effectief hulp moet geboden worden.
  • Provinciale bijscholing: Panter biedt eveneens korte opleidingsmodules m.b.t. de psychosociale aspecten.