Het bestuur bestaat uit Panters. Zij zorgen voor een invulling van de volgende functies:

  • voorzitter
  • secretaris
  • penningmeester
  • polyvalent bestuurslid (zoals een verantwoordelijke voor de logistiek of stock beheerder, Pif-verantwoordelijke, enz).

Deze personen worden bijgestaan door professionele medewerkers (opleiders/supervisoren).