Je kan een beroep doen op Panter voor jezelf of voor een collega waar je je zorgen over maakt.

Soms maak je als hulpverlener een ernstige interventie mee. Eentje die je bij de keel grijpt en waarvan je denkt "dit wordt me even te veel". Je leven wordt anders dan je gewoon bent.

Maar een interventie kan ook als een ingrijpende of als een extreem pijnlijke gebeurtenis beschouwd worden. Het zijn allen “NIET ALLEDAAGSE GEBEURTENISSEN”.

Dergelijke gebeurtenis beantwoordt aan de volgende kenmerken:

1.            eenmalig en totaal onverwacht

2.            roept een sterk angstgevoel op

3.            was levensbedreiging, bracht een fysieke verwonding of je bent geconfronteerd met de dood

4.            veroorzaakt een overweldigend gevoel van machteloosheid

5.            veroorzaakt een plotse ontwrichting in het leven

Een ingrijpende gebeurtenis kan als schokkend of zelfs traumatisch ervaren worden.

Gedurende dergelijke gebeurtenissen kan het zijn dat zelfs de sterkste persoon uit de groep van wie niemand het ooit verwachtte, eronder door gaat. Hij/zij kan tijdelijk een probleem gaan vormen voor zichzelf of voor de groep.

Een ingrijpende ervaring kan je gedrag grondig veranderen. Je omgeving vindt dat gedrag dan soms heel vreemd, maar in feite gaat het om een NORMALE REACTIE OP EEN ABNORMALE GEBEURTENIS.

Als je met dergelijke gebeurtenissen te maken krijgt is het absoluut aangeraden er met iemand over te praten. Praten helpt je om alles een plaats te geven. De wil om er over te praten als getroffene, getuigt van GEZOND VERSTAND en NIET VAN ZWAKHEID.

Op korte termijn:

De normale reacties tengevolge van een ingrijpende gebeurtenis die je mogelijk kan ervaren zijn :

 • piekeren
 • herbeleven
 • moeilijk kunnen inslapen, 's nachts niet meer doorslapen, nachtmerries en vermoeid opstaan
 • twijfelen aan jezelf, besluiteloosheid
 • hulpeloosheid, bezorgdheid, vrees of schuldgevoel
 • overdreven waakzaamheid
 • concentratiemoeilijkheden
 • vergeetachtigheid
 • prikkelbaarheid of geïrriteerdheid
 • je terneergeslagen voelen
 • interesse verliezen in de dingen die je graag doet
 • niet meer graag gaan werken of naar school gaan. Je ziek melden zonder aanwijsbare redenen
 • ...

Op langere termijn:

Wees niet bang als je zelfs enkele weken na de schokervaring nog steeds veranderingen bij je opmerkt. Deze tekens mogen er gerust zijn; neem je tijd om hun betekenis te onderzoeken. In feite maken ze gewoon deel uit van je verwerkingsproces.

Deze veranderingen zijn o.a.:

 • fysieke stoornissen: vermoeidheid, aanhoudende slaapproblemen, hoofdpijn, misselijkheid, …
 • mentale stoornissen: steeds in gedachten met het voorval bezig zijn (herbelevingen),  onvermogen om zich te concentreren, dwangmatige gedachten, buitensporige waakzaamheid, …
 • emotionele stoornissen: schuld- en/of schaamtegevoelens, vervreemding van anderen, neerslachtigheid, verlies van controle over emoties, angst voor herhaling, …
 • gedragsmatige stoornissen: de plaats van het ongeval vermijden, verandering van eet-, werk- en slaapgewoonten, sociale isolatie, alcohol- en/of drugsmisbruik, …

 Het betreft voornamelijk klachten m.b.t. herbeleving, vermijding/ontkenning en van verhoogde lichamelijke spanningen. Het is volkomen normaal dat de bovenstaande gedachten, gevoelens en gedragingen gedurende 3 à 4 maanden je gevoelswereld grotendeels gaan beheersen. Ze mogen je echter niet gaan verlammen in je dagelijkse activiteiten. Je mag er niet mee BLIJVEN zitten en je mag voor jezelf niet toelaten dat de aard en het aantal van je stresstekens blijft vergroten.

Herken je enkele of zelf meerdere reacties zoals je hierboven gelezen hebt bij jezelf of bij je collega? Aarzel dan niet om contact op te nemen met PANTER. Eén van onze medewerkers zal, in alle discretie, naar je luisteren en ondersteunen om je zo de gebeurtenis een plaats te leren geven.

Ons oproepnummer: 015 28 38 78

Laat een bericht achter met je naam en nummer en we bellen je zo snel mogelijk terug.