Een ‘Panter’ is een vrijwilliger, een vaste medewerker, een lid bij HVK. Als medewerker/vrijwilliger heeft hij/zij een functie zoals die van een EHBO’er, ambulancier, logistieke medewerker, enz. Het betreft een gemotiveerd HVK-lid dat zich wil inzetten voor zijn eigen hulpbehoevende collega’s. Een Panter kan ook een vrijwilliger zijn die geen functie heeft binnen HVK. Het betreft dan geëngageerde mensen uit de psychosociale sector.

Een Panter heeft een basisopleiding in psychosociale opvang genoten waar de nodige vaardigheden en theoretische achtergrond aangeleerd worden om een correcte collegiale opvang te verlenen. Jaarlijks volgt iedere Panter verplicht enkele dagen bijscholing en moeten zij jaarlijks een examen afleggen. Daarnaast is iedere Panter verplicht om 80% van de bijscholingen bij te wonen. De Panter verzekert de wachtdienst (telefoonpermanentie) en verleent de hulpgesprekken.